Nasza
kancelaria

czym się zajmujemy

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771 ze zm.)

3. Komornikom powierza się następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.1) );

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;2a) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

zobacz więcej...

Infrastruktura informatyczna kancelarii

Infrastruktura informatyczna kancelarii:

 • OGNIVO
 • CEPIK
 • ZUS-PUE online
 • EPU
 • PD CBDKW
 • SISP -online (System Informacyjny Statystyki Publicznej)
Zobacz więcej...

Licytacje

W tym miejscu znajdą Państwo obwieszczenia o terminie licytacji ruchomości takich jak:

 • pojazdy mechaniczne,
 • maszyny przemysłowe,
 • narzędzia
 • i inne mienie,

oraz nieruchomości takich jak:

 • lokale mieszkalne,
 • lokale użytkowe,
 • grunty rolne,
 • działki budowlane i inne.
Zobacz więcej...

Polityka RODO

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Sadzikowski.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Dane kontaktowe dla celów:

 • cofnięcia zgody,
 • sprzeciwu,
 • żądania usunięcia,
 • sprostowania,
 • przenoszenia,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: warszawa.sadzikowski@komornik.pl,
tel.: 22 4125077
adres: ul. Potocka 4, 01-612 Warszawa.

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres e-mail: warszawa.sadzikowski@komornik.pl

Zadzwoń do nas