Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza Tomasz Sadzikowski działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie tj. dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin(1) i Łomianki(2).

  1. W skład gminy Izabelin wchodzą następujące sołectwa: Izabelin C, Izabelin B, Truskaw, Laski, Sieraków, Hornówek, Mościska.
  2. W skład gminy Łomianki wchodzi: miasto Łomianki i następujące sołectwa: Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Leśny, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Kiełpin, Kępa Kiełpińska, Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Sadowa.

Informuje się, że zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucja nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771 ze zm.)

1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1–2a, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Tomasz Sadzikowski poza obszarem właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie może działać z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, obejmujące obszar właściwości następujących sądów rejonowych:

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
Sądu Rejonowego w Pruszkowie
Sądu Rejonowego w Piasecznie
Sądu Rejonowego w Legionowie
Sądu Rejonowego w Otwocku
Sądu Rejonowego w Wołominie

Kody pocztowe dla dzielnicy Żoliborz i Bielany w Warszawie:

01-501
01-502
01-503
01-504
01-505
01-506
01-507
01-508
01-510
01-511
01-512
01-513
01-514
01-515
01-517
01-518
01-519
01-520
01-521
01-522
01-523
01-524
01-526
01-527
01-528
01-529
01-530
01-531
01-531
01-532
01-533
01-534
01-535
01-536
01-537
01-538
01-539
01-540
01-541
01-542
01-543
01-548
01-549
01-551
01-552
01-553
01-554
01-555
01-556
01-557
01-558
01-559
01-560
01-562
01-563
01-564
01-565
01-566
01-567
01-568
01-569
01-570
01-571
01-572
01-573
01-574
01-576
01-577
01-578
01-579
01-580
01-581
01-582
01-584
01-585
01-586
01-587
01-588
01-589
01-590
01-592
01-593
01-594
01-595
01-601
01-602
01-603
01-604
01-605
01-606
01-607
01-608
01-609
01-610
01-611
01-612
01-613
01-614
01-615
01-616
01-617
01-618
01-619
01-620
01-621
01-622
01-623
01-624
01-625
01-626
01-627
01-629
01-630
01-631
01-632
01-633
01-634
01-635
01-636
01-637
01-638
01-639
01-640
01-641
01-643
01-644
01-645
01-646
01-647
01-648
01-649
01-650
01-651
01-652
01-654
01-656
01-658
01-659
01-664
01-665
01-669
01-670
01-673
01-674
01-677
01-678
01-679
01-681
01-682
01-683
01-684
01-685
01-687
01-688
01-689
01-690
01-691
01-692
01-693
01-694
01-695
01-696
01-697
01-698
01-699
01-702
01-703
01-707
01-708
01-709
01-710
01-711
01-715
01-716
01-727
01-728
01-730
01-735
01-736
01-737
01-738
01-739
01-740
01-741
01-742
01-743
01-745
01-747
01-748

01-755
01-756
01-769
01-770
01-771
01-772
01-773
01-779
01-780
01-783
01-784
01-785
01-786
01-787
01-792
01-793
01-794
01-796
01-797
01-798
01-801
01-802
01-803
01-804
01-805
01-806
01-807
01-808
01-809
01-810
01-811
01-812
01-813
01-815
01-817
01-818
01-819
01-820
01-821
01-822
01-823
01-824
01-825
01-826
01-827
01-828
01-829
01-830
01-831
01-832
01-833
01-834
01-835
01-836
01-838
01-839
01-840
01-841
01-842
01-843
01-844
01-845
01-846
01-848
01-849
01-850
01-851
01-852
01-853
01-854
01-855
01-856
01-857
01-858
01-859
01-860
01-861
01-862
01-863
01-864
01-865
01-866
01-867
01-868
01-869
01-870
01-871
01-872
01-873
01-874
01-875
01-876
01-877
01-881
01-882
01-883
01-884
01-885
01-886
01-887
01-890
01-891
01-892
01-893
01-903
01-904
01-905
01-908
01-909
01-910
01-911
01-912
01-913
01-914
01-915
01-916
01-917
01-918
01-919
01-920
01-921
01-922
01-923
01-924
01-925
01-926
01-927
01-928
01-929
01-930
01-931
01-932
01-934
01-935
01-936
01-937
01-938
01-939
01-939
01-940
01-941
01-942
01-943
01-944
01-946
01-947
01-948
01-949
01-950
01-951
01-952
01-953
01-954
01-956
01-957
01-958
01-960
01-961
01-962
01-963
01-964
01-966
01-968
01-969
01-970
01-971
01-972
01-973
01-974
01-975
01-976

Kody pocztowe dla gminy Izabelin:

05-080

Kody pocztowe dla gminy Łomianki:

05-092

Zadzwoń do nas